Zrównoważony rozwój i ESG pozostaną z nami na zawsze

NOWE WYDARZENIA

Zrównoważony rozwój & ESG w KAEFER


Warto zawalczyć o zrównoważony rozwój. KAEFER jest takim samym obywatelem tej ziemi, jak ludzie, którzy w nim pracują. Oznacza to, że spoczywa na nim taka sama odpowiedzialność za to, by świat, jaki znamy, pozostał nim nadal. Zaletą firmy takiej jak KAEFER jest to, że nasza podstawowa działalność już teraz przyczynia się do zmniejszenia strat energii i emisji dwutlenku węgla przez naszych klientów. My również musimy jednak odrobić pracę domową i stale pracować nad własnym zrównoważonym rozwojem. To właśnie tutaj wkraczają nasze działania mające na celu spełnienie kryteriów ESG (Environment, Social and Governance).

Zrównoważony rozwój jest demokratycznym przedsięwzięciem, w które muszą być zaangażowani wszyscy jego interesariusze. Aby naprawdę osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju, należy wsłuchać się w wiele różnych głosów i wziąć je pod uwagę.

Właśnie to jest celem nowo utworzonej Grupy Roboczej ds. Zrównoważonego Rozwoju (SWG) w KAEFER. Została ona stworzona jako zespół złożony z członków różnych jednostek biznesowych z całego świata KAEFER, których zadaniem jest analiza kwestii zrównoważonego rozwoju i wdrażania kryteriów ESG (Environment, Social, Governance) z punktu widzenia korporacyjnego oraz operacyjnego.

W SWG każdy ma równe prawo głosu i jest zachęcany do dyskutowania z innymi i wspierania debaty. Claudia Lucas, doradca ds. BHP w Norwegii podsumowuje: "Wymiana pomysłów i najlepszych praktyk pomiędzy poszczególnymi krajami oraz wzajemna nauka - to jest to, co będzie nas napędzać".

Latając jak motyl, żądląc jak pszczoła

Dlaczego konieczne jest powołanie grupy roboczej ds. zrównoważonego rozwoju i ESG, skoro mamy już dedykowany temu obszarowi dział (CRS)? Odpowiedź jest prosta. Zrównoważony rozwój jest w programie KAEFER od dawna, ale obecnie to ESG staje się coraz ważniejsze. ESG to ocena wspólnej odpowiedzialności firmy za czynniki środowiskowe, społeczne i zarządzania. Zrównoważony rozwój idzie w parze z ESG, a klienci i inwestorzy stosują te pozafinansowe pomiary jako część swojej analizy, na przykład przy przyznawaniu kontraktów i identyfikacji możliwości rozwoju.

"ESG i zrównoważony rozwój są ze sobą powiązane" - wyjaśnia Francisca Gorgodian, Dyrektor Działu Zrównoważonego Rozwoju i Komunikacji w KAEFER. "Możemy mówić o stosowaniu zrównoważonej strategii, kiedy spełniamy wymagania dyrektyw ESG, kiedy możemy wykazać, że koncentrujemy się na kwestiach środowiskowych, społecznych i zarządzania. Zrównoważony rozwój staje się naszą licencją na prowadzenie działalności. Kryteria ESG pomagają nam w realizacji naszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju."

Zadaniem SWG jest znalezienie rozwiązań dla obecnych wyzwań i włączenie jeszcze większej liczby kryteriów ESG do codziennej działalności. Aby osiągnąć ten cel, grupa stosuje podejście oparte na współpracy, wymieniając się pomysłami na to, jak można to zrobić lepiej w KAEFER oraz jak można wdrożyć wskaźniki, politykę i kluczowe obszary.

Grupa została stworzona jako mniejsza, bardziej operatywna jednostka, która może bardziej dynamicznie podejmować decyzje. Idea polega na opracowywaniu możliwych rozwiązań, które są ukierunkowane na realizację celów zrównoważonego rozwoju i mają nań rzeczywisty wpływ.

Walka w dobrej sprawie

Kiedy mówimy o zrównoważonym rozwoju, większość ludzi od razu myśli o zmianach klimatycznych i kwestiach środowiskowych. Erhard Dubs, Kierownik ds. Strategii Korporacyjnej, mówi: "zrównoważony rozwój to zdecydowanie nie tylko bycie bardziej ekologicznym, ale także rosnąca świadomość ambitnych celów związanych z emisją dwutlenku węgla, na przykład dzięki Europejskiemu Zielonemu Ładowi. Musimy zrozumieć, w jaki sposób wpłynie on na naszą działalność i rozważyć strategiczne działania, które trzeba podjąć już teraz, by spełnić przyszłe wymagania naszych klientów i społeczeństwa." Ten temat oraz wykorzystanie LEAN przy redukcji odpadów, zajmują wysokie miejsce w agendzie SWG.

Dla Axela Schulza, Global LEAN Managera, związek LEAN ze zrównoważonym rozwojem jest oczywisty: "podczas realizacji projektów LEAN zaobserwowałem nie tylko poprawę wydajności, ale również redukcję emisji CO2. Zdecydowanie LEAN plus ekologia równa się mniejsza ilość odpadów, a operacyjne podejście LEAN jeszcze bardziej wzmacnia zrównoważony rozwój na naszych budowach."

Julia Kasparek, Kierownik Projektu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Komunikacji w centrali KAEFER twierdzi "wszyscy widzą, że zmiany klimatyczne będą miały wpływ nie tylko na naszą działalność, ale również należy wziąć pod uwagę wyzwania społeczne i te związane z zarządzaniem. Pracujemy na otwartych akwenach, na wybrzeżach, daleko w głębi lądu, gdzie jest gorąco i sucho. We wszystkich tych miejscach pogoda i klimat, jak również warunki pracy oraz zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, mają fundamentalne znaczenie i wpływają na każdy aspekt naszej działalności. Naszym obowiązkiem jest minimalizowanie wpływu nie tylko na środowisko, w którym pracujemy, ale na środowisko jako całość."

Niels Gogler, asystent wykonawczy Co-CEO Rolanda Gärbera, dodaje: "osiągnięcie naszych celów może być trudne, ale po prostu nie możemy iść dalej bez stawiania sobie wyzwań. Musimy przyjąć postawę działania i podjąć wyzwanie zrównoważonego rozwoju".

Inne omawiane obszary to na przykład zrównoważony rozwój w łańcuchu dostaw oraz zwiększenie przejrzystości w zakresie praw człowieka i równości płci w zarządzaniu dostawcami.


Aby naprawdę osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju, należy wsłuchać się w wiele różnych głosów i wziąć je pod uwagę.

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs) są również przedmiotem podstawowego zainteresowania Laury Gonzalez, technika HSEQ w Hiszpanii,: "Wspaniale jest mieć grupę ludzi, z którymi możemy przedyskutować nasze lokalne podejście do realizacji SDGs i znaleźć sposoby radzenia sobie z globalnymi wyzwaniami stojącymi za tymi tematami". To tylko jeden z wielu "gorących tematów", które regularnie trafiają do agendy SWG, obradującej co dwa miesiące.

Według Franciski Gorgodian wszystko sprowadza się do podjęcia działań. "Wiemy, że nasze zachowanie ma wpływ na środowisko i społeczeństwo. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Musimy więc przyjąć strategię, która wykorzysta wszystkie doświadczenia, jakie zdobyliśmy w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym wszystkie opracowane technologie. Musimy stawać się lepsi każdego dnia, ale zamiast tylko o tym mówić, musimy działać konsekwentnie w całym świecie KAEFER i upewnić się, że nasze działania i raporty uwzględniają wszystkie istotne kryteria ESG w organizacji. W ramach SWG właśnie to staramy się robić."

Członkowie SWG (z góry na dół): Claudia Lucas, Francisca Gorgodian, Erhard Dubs, Axel Schulz, Julia Kasparek, Niels Gogler, Laura Gonzales

Udostępnij artykuł

Więcej artykułów, które mogą Ci się spodobać:

'Dobre wartości są uniwersalne'

'Realizujemy nasze hasła pomagając potrzebującym'