W LEAN, jakość i ilość idą w parze

NOWE WYDARZENIA

Lean Journey w KAEFER


LEAN nie jest tylko abstrakcyjną koncepcją w KAEFER, to styl pracy. Wraz ze wzrostem ilości projektów LEAN, wzrasta jakość pracy, a wraz z nią wzrost, rozwój i satysfakcja z pracy wszystkich pracowników firmy.

Czasami dobrze jest spojrzeć na sprawę z lotu ptaka, by zobaczyć, jaki postęp się dokonał. W przypadku Lean Journey w KAEFER, z góry wszystko wygląda dobrze: w 2021 roku zrealizowano ponad 600 projektów LEAN, odnotowano znaczny wzrost obrotów w ramach LEAN oraz wzrost liczby Liderów Lean. Ale nie chodzi tylko o ilości, w przypadku LEAN równie ważna jest jakość.

Idź i rozmawiaj

Co oznacza jakość LEAN w naszej organizacji? "Najprościej mówiąc, chodzi o kulturę, codzienną pracę i naszą dojrzałość LEAN" - wyjaśnia dr Alexander Faber, kierownik Corporate Operations Excellence. "W LEAN istnieje pojęcie zwane 'Gemba'. W języku japońskim 'Gemba' oznacza rzeczywiste miejsce, obszar zdarzenia. Dla biznesu jest to miejsce, w którym tworzona jest wartość, takie jak plac budowy, obiekt przemysłowy czy każde inne, gdzie świadczone są usługi. Kierownictwo jest zachęcane do odbywania tak zwanego "Gemba Walk", aby zobaczyć rzeczywiste procesy, zrozumieć wykonywaną pracę, zadawać pytania i uczyć się. Jest to jeden ze sposobów, w jaki możemy uzyskać zrozumienie jakości LEAN w naszej organizacji i określić, gdzie można wprowadzić ulepszenia."


KAEFER regularnie mierzy wskaźnik dojrzałości LEAN naszych projektów na całym świecie.

Możemy również ocenić, jak LEAN jest praktykowany na projektach, biorąc pod uwagę nasz wskaźnik dojrzałości LEAN. Zaczyna się to od lokalnej samooceny ze strony osób zarządzających projektem, a następnie zatwierdzenia przez lokalnych menedżerów i Lean Leaderów oraz Global Lean Trainers & Coaches, którzy są osobami spoza lokalnej organizacji. Do kryteriów uzyskania wysokiego wyniku dojrzałości należy między innymi przestrzeganie czterech zasad LEAN:

  • Kontrole wizualne: Wykresy śledzenia i inne narzędzia wizualne, które odzwierciedlają rzeczywistą wydajność w porównaniu z oczekiwaną oraz KPI HSE każdego procesu w operacji Lean
  • Proces Codziennej / Tygodniowej Ewaluacji: Spotkania, na których planuje się, przygotowuje i przegląda zadania do wykonania, identyfikuje problemy i możliwości doskonalenia oraz śledzi przebieg doskonalenia Lean / eksperymentów PDCA
  • Standardowa Praca Lidera: Ustala zadania, które powinny być wykonywane regularnie (wielokrotnie w ciągu dnia, codziennie lub co tydzień) przez wszystkich liderów: brygadzistów, nadzorców, kierowników budowy, kierowników projektu i odpowiedzialnych kierowników liniowych
  • Dyscyplina: Liderzy sami konsekwentnie przestrzegają i monitorują przestrzeganie przez innych procesów, definiujących pierwsze trzy elementy. Liderzy są wzorem do naśladowania w każdym momencie pracy

To tylko kilka sposobów spojrzenia na LEAN, a wysoki poziom dojrzałości obejmuje również wdrażanie ogólnej efektywności w przepływach pracy i projektach, a także świadomość i gotowość do wdrażania zasad LEAN wśród pracowników i kierownictwa. Aby wiedzieć, jak wygląda sytuacja w chwili obecnej, KAEFER regularnie mierzy wskaźnik dojrzałości LEAN naszych projektów na całym świecie. W ostatnich latach udało nam się stale podnosić nasz wskaźnik dojrzałości. Jednak zasadą LEAN jest ciągłe doskonalenie, dlatego w przyszłości wynik ten będzie nadal ulegał poprawie.

LEAN to nauka

LEAN nie jest procesem, który ma swój początek i koniec. Jest to proces ciągły, który wymaga stałego zaangażowania, dialogu, introspekcji, dyskusji i nauki. KAEFER na przykład utworzył globalną platformę najlepszych praktyk w zakresie zarządzania LEAN. Jest to platforma SharePoint, na której gromadzone są przykłady LEAN z całego świata. Znajdują się tam zdjęcia i opisy projektów, pokazujące w jaki sposób wdrożono LEAN, jak stworzono wartość dodaną i wyeliminowano straty. Celem tych przykładów jest dostarczenie impulsu i inspiracji innym, a także wykorzystanie tych przykładów jako punktu odniesienia, służącego do oceny własnej dojrzałości LEAN. Wiąże się to nie tylko z koncepcją ciągłego doskonalenia, ale również z ideą, że LEAN jest procesem współpracy, w którym ludzie mogą uczyć się od siebie nawzajem.

Rozwój pracowników to rozwój KAEFER

KAEFER nie tylko czerpie inspirację i wiedzę od innych, ale również inwestuje w Program Rozwoju Lean. Tutaj nacisk kładziony jest na identyfikację strat, ich eliminację oraz standaryzację procesów. Grupą docelową bieżących inicjatyw szkoleniowych i coachingowych są menedżerowie, kierownicy projektów, kierownicy budów, nadzorcy, brygadziści i operatorzy, na całym świecie. Łącznie jest to ponad 25 000 osób. Sercem KAEFER´s Lean Journey jest Program Rozwoju Lean, który zwiększa satysfakcję i wydajność pracy.

Udostępnij artykuł

Więcej artykułów, które mogą Ci się spodobać:

'Na dłuższą metę'

'Jutro zaczyna się dziś'