Izolacja tylko jednego zaworu może zasilać Teslę przez rok

NEW DEVELOPMENTS

Dział Innowacji Korporacyjnych i Doskonałości Technicznej


Izolacja to nasz główny bohater. Czarnym charakterem jest utrata ciepła. Oto w jaki sposób audyty energetyczne, przeprowadzane przez Dział Innowacji Korporacyjnych i Doskonałości Technicznej (CIE) KAEFER we współpracy z jednostkami KAEFER w różnych krajach, zwiększają świadomość na temat strat ciepła, wynikających z niedostatecznej izolacji, i przyczyniają się do poprawy przyszłej efektywności energetycznej.

Zabrzmi to niewiarygodnie, ale straty energii z nie zaizolowanego zaworu DN 150/6 cali, pracującego przez cały rok, mogą wynieść 10 600 kWh. Przekształcenie tej energii cieplnej z 40%-ową wydajnością termodynamiczną dałoby nam 4 000 kWh energii elektrycznej - wystarczająco dużo, aby Tesla Modelu S mogła przejechać 20 000 km (badanie EiiF 2021).

Według badań EiiF, w których wykorzystano również dane z audytów energetycznych KAEFER, biorąc pod uwagę całą Unię Europejską, roczny potencjał oszczędności energii wynikający z poprawy izolacji jest tak duży, jak roczne zużycie energii przez 10 milionów gospodarstw domowych razem wziętych. To tylko niektóre z wniosków, jakie można wyciągnąć z audytów energetycznych KAEFER, które wykorzystują zaawansowaną technologię i obliczenia, analizując stan izolacji klienta.

Wielka ucieczka

Gdy rurociąg jest już ukończony, trudno jest zauważyć utratę ciepła. Energia cieplna jest mistrzem ucieczki z niewystarczająco zaizolowanych miejsc. Specjaliści od izolacji z KAEFER wykorzystują analizę termograficzną do kontroli konkretnych obszarów w zakładach przemysłowych, aby zobaczyć to, czego nie widzi oko: temperaturę. Dzięki temu mogą rejestrować warunki otoczenia i dane termiczne oraz dostarczać klientom informację o miejscach, w których dochodzi do strat energii, i w których należy zoptymalizować izolację.

Ekonomiczne uzasadnienie poprawy izolacji jest tak samo oczywiste jak uzasadnienie środowiskowe. Dla przykładu, dodanie 100 mm izolacji na zaledwie 35 metrach wcześniej nieizolowanej rury o temperaturze 203°C, może przynieść oszczędności w kosztach energii do 24 000 euro rocznie. W związku z tym, zwrot kosztów inwestycji potrwa tylko nieco ponad 2 miesiące. W kategoriach środowiskowych, zaizolowanie tych 35 metrów pozwoliłoby zaoszczędzić 137 ton CO2 rocznie. Biorąc pod uwagę te liczby i stosując je w zakładach, w których znajduje się kilkaset metrów rur i innych obiektów, w których można by zastosować lepszą izolację, argument ten jest jeszcze istotniejszy. Ponadto, w przypadku zakładów, które są już zaizolowane, audyty energetyczne prawie zawsze ujawniają znaczny potencjał oszczędności energii i kosztów, a średni zwrot z inwestycji następuje w okresie krótszym niż 2 lata. Przechwytywanie energii i zapobieganie jej utracie jest prostym i logicznym sposobem na ooszczędność pieniędzy i CO2.

Nieizolowana armatura (temperatura: 162 °C) w zakładzie produkującym żywność. Audyt energetyczny wykazał potencjał oszczędności 730 MWh/a i 150 ton CO2 rocznie dla całego zakładu, przy okresie zwrotu inwestycji wynoszącym zaledwie 0,2 roku. Całkowita inwestycja w izolację wyniosła ok. 3.600 € przy oszczędnościach energii równych 17.500 € rocznie.

Nieizolowane zawory (temperatura: 135°C) w rafinerii. Audyt energetyczny wykazał potencjał oszczędności 1.340 KWh i 270 ton CO2 rocznie dla całej rafinerii przy okresie zwrotu z inwestycji wynoszącym zaledwie 0,7 roku. Całkowita inwestycja w izolację wyniosła około 32.400 € przy oszczędnościach energii równych 45.000 € rocznie.

Ważny gracz w bardziej ekologicznej przyszłości

KAEFER oferuje szkolenia z zakresu audytu energetycznego TIPCHECK (Technical Insulation Performance Check) za pośrednictwem CIE we współpracy z Europejską Fundacją Izolacji Przemysłowych (EiiF). W styczniu 2021 roku w Bremie 22 uczestników z 10 firm i 9 różnych krajów wzięło udział w szkoleniu z przeprowadzania audytu energetycznego zgodnie ze standardami TIPCHECK. Szczegółowo wyjaśniono im, w jaki sposób dane mogą być zbierane i raportowane, a uczestnicy poznali wymagania systemów zarządzania energią ISO 50001 i EN16247. Zapoznano ich również z aplikacją TIPCHECK Based Inspections App, która zapewnia przegląd potencjalnych oszczędności energii. Dzięki temu szkoleniu KAEFER może odgrywać coraz większą rolę w pomaganiu klientom i partnerom w osiąganiu celów określonych w European Green Deal. W wielu przypadkach, w związku z niewystarczającą izolacją, koszty emisji CO2 mogą przewyższać koszty energii, a ponadto przewiduje się, że ceny za tonę CO2 będą rosły. Dlatego właśnie audyty energetyczne i optymalizacja izolacji mają sens w firmach i obiektach dążących do osiągnięcia coraz bardziej rygorystycznych celów.


Audyty energetyczne są korzystne dla klientów, środowiska i KAEFER.

Większa wydajność, bardziej zrównoważony rozwój

Audyty energetyczne to doskonały sposób na poprawę wskaźników zrównoważonego rozwoju nie tylko naszych klientów, ale również KAEFERA. Oprócz przychodów generowanych przez wykonywanie analizy, istnieje duży potencjał w zakresie dalszych zleceń na usługi izolacyjne. Ponadto jest to prosty i skuteczny sposób na zademonstrowanie specjalistycznej wiedzy i zwiększenie świadomości nie tylko na temat KAEFER, ale również na temat korzyści dla środowiska, wynikających z proaktywnego podejścia do izolacji.

Thomas-Peter Wilk, dyrektor działu Corporate Innovation & Technical Excellence wyjaśnia: "Dzięki sprawdzonym technologiom, takim jak materiały izolacyjne i audyty energetyczne, można osiągnąć znaczną redukcję strat ciepła w istniejących zakładach, bez opracowywania nowych technologii lub rozwiązań. Okresy zwrotu niezbędnych inwestycji są zazwyczaj krótsze niż dwa lata. Oprócz oszczędności po stronie kosztów energii, nasze systemy izolacyjne stanowią aktywny wkład w ochronę środowiska."

Mamy nadzieję, że zrozumienie kluczowej roli, jaką odgrywa izolacja w optymalizacji kosztów i zużyciu energii, doprowadzi w przyszłości do powstania lepszych i bardziej wydajnych obiektów przemysłowych.

Udostępnij artykuł

Poznaj usługi i rozwiązania z zakresu CIE:

Więcej artykułów, które mogą Ci się spodobać:

'Wykorzystanie wszystkich sił do zachowania energii'

'Właściwe wdrażanie digitalizacji'