Całkowicie zdrowy i bezpieczny

LUDZIE

Zdrowie i bezpieczeństwo


Zdrowie i bezpieczeństwo można rozpatrywać na wiele sposobów. Wszystkie są ważne, ale szczególnie ważna jest odzież, jaką nosisz w pracy każdego dnia.

Koncepcja zdrowia, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia w miejscu pracy przeszła długą drogę. To, co jeszcze kilkadziesiąt lat temu było do przyjęcia, dziś już nie jest, a stale rosnąca świadomość różnych zagrożeń w miejscu pracy sprawiła, że praca jest bezpieczniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Nie oznacza to jednak, że możemy opuścić gardę. Konieczne jest kontynuowanie działań nad minimalizacją zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa w pracy, niezależnie od tego, czy są one fizyczne, czy psychiczne.

Znaczący postęp dokonuje się stopniowo

Doskonałe wyniki w zakresie częstotliwości wypadków (LTIF) i całkowitej liczby zarejestrowanych przypadków (TRCF) są dowodem na to, że praca nad stworzeniem kultury bezpieczeństwa w KAEFER przynosi efekty. W zasadzie można powiedzieć, że kultura bezpieczeństwa jest teraz stałym elementem kultury firmy KAEFER. Wyzwaniem jest utrzymanie osiągniętego, wysokiego poziomu. W duchu ciągłego doskonalenia, wszyscy możemy przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w naszym środowisku pracy i dbać o własne zdrowie, wspierając kulturę bezpieczeństwa w KAEFER.


Można powiedzieć, że kultura bezpieczeństwa jest teraz stałym elementem kultury firmy KAEFER

Grupa KAEFER - Rozwój LTIF/TRCF

Dbałość o zdrowie psychiczne

Zdrowie to nie tylko ograniczenie liczby wypadków i zdarzeń fizycznych. Równie ważne jest nasze dobre samopoczucie psychiczne. Ponieważ ta kwestia jest coraz bardziej obecna w naszej świadomości, mediach i środowisku pracy, ważne jest, aby wspierać dialog na ten temat w KAEFER i inicjatywy, które są korzystne dla wszystkich w firmie.

W KAEFER w Wielkiej Brytanii i Irlandii wprowadzono na przykład tak zwaną "Pierwszą pomoc w zakresie zdrowia psychicznego", która jest pierwszym punktem kontaktowym dla pracowników, mogących mieć problemy. Inicjatywa ta spotkała się z tak dobrym przyjęciem przez pracowników, że została uznana za najlepszą praktykę w KAEFER w Europie i poza nią. W maju 2021 roku odbyła się seria sesji szkoleniowych dla trenerów z zakresu zdrowia psychicznego, a kolejne inicjatywy zostały zapoczątkowane w innych krajach. Wszystkie te warsztaty i związane z nimi materiały szkoleniowe są dostosowane do wrażliwości kulturowej różnych rynków, zapewniając najwyższy poziom zrozumienia szkoleń przez wszystkich uczestników.

Ogólnie rzecz biorąc, środki te zwiększają świadomość znaczenia zdrowia psychicznego, oraz przyczyniają się do tworzenia kultury otwartości i dialogu na temat kwestii, którym często nie poświęcano zasłużonej uwagi.

Tworzenie nowego wątku

Powszechnie wiadomo, że to, co nosimy w pracy, odgrywa ważną rolę w zapewnieniu nam bezpieczeństwa. Właśnie dlatego działy BHP i Korporacyjnego Zarządzania Dostawami pracują wspólnie nad standaryzacją odzieży roboczej, skupiając się początkowo na wszystkich oddziałach KAEFER w Europie. Obecnie każdy kraj korzysta z usług innego dostawcy, a każda odzież robocza musi być poddana niezależnej certyfikacji. To kosztuje zarówno czas, jak i pieniądze. Pomysł polegał na tym, aby znaleźć jednego dostawcę, który wykorzysta możliwości zakupów hurtowych i zapewni wysokiej jakości odzież roboczą dla KAEFER w całej Europie.

Po wyczerpujących poszukiwaniach, biorąc pod uwagę wiele różnych kryteriów, znaleziono właściwego dostawcę i aktualnie trwają prace nad wprowadzeniem nowej odzieży w całej Europie. Bazą jest odzież robocza stosowana w Polsce. Kompleksowe testy zostały zakończone w październiku 2021 roku. Dotychczasowe wyniki są pozytywne i widać duże postępy prac.

Michael Sturm Dyrektora Korporacyjnego Działu BHP i Ochrony Środowiska

Przedstawiamy naszego nowego Dyrektora HSE

To tylko niektóre z wielu aspektów zdrowia i bezpieczeństwa, odgrywające ważną rolę w zapewnieniu dobrego samopoczucia wszystkim pracownikom KAEFER. Dla nowego Dyrektora Korporacyjnego Działu BHP i Ochrony Środowiska (HSE) w KAEFER, Michaela Sturma, te wszystkie tematy są codziennością. Michael Sturm zajmował kierownicze stanowiska w Lafarge Roofing, E.ON oraz Eurovia i posiada dyplom z zakresu Inżynierii Bezpieczeństwa oraz Zarządzania Ryzykiem Przemysłowym.

W KAEFER będzie nadal koncentrował się na kulturze bezpieczeństwa w firmie oraz proaktywnym wspieraniu holistycznego podejścia do kwestii zdrowia, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia pracowników oraz na ochronie środowiska naturalnego.

Udostępnij artykuł

Więcej artykułów, które mogą Ci się spodobać:

'Światowa mapa projektów KAEFER'