Jesteśmy na właściwej drodze

LUDZIE

Wiadomość od Zarządu


Roland Gärber:

Cieszymy się, że w tym roku możemy podzielić się z Państwem nowym cyfrowym K-WERT.

Zachęcamy do lektury i mamy nadzieję, że informacje z całego świata KAEFER będą dla Was interesujące.

Steen E. Hansen:

Powiedzieć, że ostatnie kilka miesięcy było wyzwaniem, to powiedzieć mało. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak trudne były to dla nas wszystkich chwile, zarówno na poziomie osobistym, jak i zawodowym, ale chcemy skorzystać z tej okazji, aby podkreślić wspaniałe osiągnięcia Grupy KAEFER.

Roland Gärber:

Informacje, które otrzymujemy w ciągu ostatnich osiemnastu miesięcy pokazują nam, że jesteśmy na właściwej drodze do poradzenia sobie z pandemią. Jesteśmy również niezmiernie wdzięczni wszystkim naszym pracownikom na całym świecie, którzy pracowali bez wytchnienia i z niesamowitym poświęceniem w tych wciąż trudnych czasach.


“Jesteśmy również niezmiernie wdzięczni wszystkim naszym pracownikom na całym świecie, którzy pracowali bez wytchnienia i z niesamowitym poświęceniem w tych wciąż trudnych czasach.”

Niemniej jednak, jesteśmy w pełni świadomi, że wielu naszych kolegów poważnie zachorowało, a niektórzy także zmarli. Tak więc, składamy podziękowania, ale również przekazujemy nasze szczere kondolencje rodzinom, kolegom i przyjaciołom, którzy stracili kogoś podczas tej pandemii.

Steen E. Hansen:

Zmiany technologiczne, których doświadczyliśmy w ciągu ostatnich kilku lat, były ogromne i dalekosiężne. Myślę, że mogę wypowiedzieć się w imieniu nas wszystkich, że pandemia przyspieszyła dążenie do jeszcze większej digitalizacji i wysunęła na pierwszy plan możliwości, jakie daje postęp technologiczny. Widzieliśmy, jak narzędzia takie jak DPMS - The Order to Invoice Solution (rozwiązanie od zamówienia do faktury) przyczyniły się do ogromnego postępu w zakresie wydajności, bezpieczeństwa i przejrzystości na budowach na całym świecie. Byliśmy również świadkami tego, jak roboty napędzane sztuczną inteligencją mogą wykrywać korozję pod izolacją i pomagać naszym klientom w proaktywnym utrzymaniu obiektów.


“To wszystko jest częścią naszego dążenia, by być dla naszych klientów najbardziej niezawodnym i efektywnym partnerem.”

To wszystko jest częścią naszego dążenia, by być dla naszych klientów najbardziej niezawodnym i efektywnym partnerem, oraz dostarczać techniczne usługi przemysłowe, eliminujące straty energii. W tym obszarze, odnotowaliśmy również dalszy rozwój LEAN co pozwoliło nam przekroczyć założone cele pod względem zakresów i poziomu dojrzałości oraz wygenerować kolejne, jeszcze ambitniejsze cele na rok kolejny.

Roland Gärber:

Jak możecie sobie wyobrazić, zdrowie i bezpieczeństwo były w tym roku w centrum naszej uwagi i z przyjemnością mogę powiedzieć, że nasze wyniki w zakresie BHP są wzorowe - szczególnie, jeśli weźmiemy pod uwagę regulacje dotyczące higieny na budowach. Świadczy to o postępie, jaki poczyniliśmy w kierunku integracji kultury bezpieczeństwa z kulturą KAEFER.

Dramatyczne zmiany, jakie zaszły w sposobie naszej wzajemnej interakcji w ciągu ostatnich 21 miesięcy, doprowadziły do ponownego skupienia się na naszej Digital Roadmap, a także na sposobach poprawy naszej komunikacji. Przykładem może być nasz zmodernizowany intranet ONE.2, a także kilka lokalnych narzędzi komunikacyjnych dla pracowników, które zostały wdrożone w celu skuteczniejszego dotarcia do ludzi oraz zwiększenia przejrzystości i otwartości. Przyczyniło się to do umocnienia poczucia wspólnoty i pozytywnej kultury korporacyjnej, co również w znacznym stopniu przyczynia się do naszej dywersyfikacji. KAEFER jest dumny z tego, że jest tak zróżnicowany, jak miejsca, w których działamy, niezależnie od tego, czy jest to Kiksumkalum w zachodniej Kanadzie, rozległe tereny Australii, obszary miejskie Brazylii, czy też nasze liczne lokalizacje w Europie.

Steen E. Hansen:

Mimo, że zrównoważony rozwój od wielu lat znajduje się na szczycie naszej agendy, teraz nadszedł czas, aby uczynić go bardziej wymiernym oraz wyrazić ESG (Environment, Social, Governance) w konkretnych, kluczowych wskaźnikach wydajności, zgodnie ze wszystkimi regulacjami, wdrażanymi na całym świecie w celu osiągnięcia wyznaczonych celów. Od 2021 roku nasz Dział Zrównoważonego Rozwoju ma wsparcie międzywydziałowej i międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Zrównoważonego Rozwoju, która spotyka się regularnie, zajmując się najważniejszymi zagadnieniami w tej dziedzinie.

Roland Gärber:

Ciągłe dążenie do innowacji i ulepszania działania jest kluczowym zagadnieniem w KAEFER, czego przykładem mogą być takie inicjatywy jak Dzień Innowacji w RPA, testy robota rusztowaniowego w Wielkiej Brytanii, czy też w samej centrali firmy - dedykowany zespół Innowacji i Doskonałości Korporacyjnej. Ciekawość, kreatywność i kunszt, drzemiące w naszych pracownikach, są bardzo żywe we wszystkich aspektach naszej firmy, co napawa mnie dumą.

Steen E. Hansen:

Jednak najnowsze wiadomości zachowaliśmy na koniec. I to naprawdę bardzo ważne wiadomości! Mamy przyjemność ogłosić, że KAEFER nawiąże współpracę z niemiecką grupą SMS oraz europejskim inwestorem Altor, którzy razem obejmą 50% udziałów KAEFER. Umowa inwestycyjna została podpisana przez rodzinę dotychczasowych akcjonariuszy KAEFER, SMS i Altor w dniu 8 grudnia 2021 roku. Umowa podlega jeszcze zwyczajowym wymogom prawnym.

Roland Gärber:

Z pewnością słyszeli lub czytali Państwo o naszej strategii KAEFER LIFT, dotyczącej dalszego rozwoju. Strategia ta zmusiła nas do poszukiwania silnego partnera, który wspierałby cele firmy. I z przyjemnością informujemy, że takiego partnera znaleźliśmy. Dzięki SMS i Altor, KAEFER jest w stanie odnieść sukces na bardzo konkurencyjnym rynku usług technicznych dla przemysłu. Planujemy również dalszy rozwój naszej pozycji na rynku globalnym i lokalnym oraz rozwijanie dodatkowych kompetencji, aby skupić się na zrównoważonym rozwoju w obszarze dekarbonizacji, transformacji energetycznej i LNG.

Steen E. Hansen:

Dzięki dodatkowej inwestycji kapitałowej możemy zbudować solidną platformę, która pozwoli przyspieszyć nasz rozwój. Ramy tego partnerstwa są jasne: KAEFER pozostanie niezależną firmą, podczas gdy możliwe synergie zostaną wykorzystane w zakresie wymiany know-how i wiedzy specjalistycznej, jak również czerpania z najlepszych praktyk.

Roland Gärber & Steen E. Hansen:

Wszystko, co wydarzyło się w czasie pandemii, pokazało nam po raz kolejny, jak głęboko zakorzenione są nasze wartości i jak ważne jest, abyśmy mogli się z nimi identyfikować. Mimo że niektóre duże nowe projekty budowlane zostały zgodnie z oczekiwaniami opóźnione, działalność związana z utrzymaniem ruchu rozwinęła się tak dobrze, że bardzo pozytywnie patrzymy w przyszłość. A razem z SMS i Altor będziemy w stanie podjąć się realizacji kolejnych, nowych przedsięwzięć.

Chcielibyśmy skorzystać z okazji i podziękować każdemu z Was za wysiłek i ciężką pracę w tych najtrudniejszych okolicznościach. Jesteśmy pełni nadziei i optymizmu, że nadchodzące miesiące będą lepsze dla nas, dla naszych rodzin i przyjaciół oraz dla naszych klientów i projektów na całym świecie.


“Jesteśmy jednym zespołem KAEFER i razem osiągniemy kolejne sukcesy!”

Udostępnij artykuł

Więcej artykułów, które mogą Ci się spodobać:

'Holistycznie zdrowy i bezpieczny'

'Dobre wartości są uniwersalne'