Nasza droga rozwoju

LUDZIE

Wiadomość od Akcjonariuszy


Drodzy członkowie rodziny KAEFER, pozwólcie, że na wstępie podziękuję każdemu z Was, w imieniu akcjonariuszy KAEFER, za wysiłek i poświęcenie, jakie wykazaliście w ostatnim czasie. To, co zaczęło się jako krótki lockdown, mający na celu "spłaszczenie krzywej", przerodziło się w 21 miesięcy, jakich nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy. Był to okres pełen wyzwań i niestety, niektórzy z Was zachorowali, a niektórzy z Waszych kolegów i bliskich zmarli. Składamy najszczersze kondolencje rodzinom i przyjaciołom w tym bardzo trudnym czasie. Musimy jednak iść dalej i stawić czoła dzisiejszym wyzwaniom, ponieważ jesteśmy pewni, że pojawią się one i znikną, tak jak inne wyzwania, z którymi mierzyliśmy się wcześniej. Jestem pewien, że nasze zaangażowanie w ciągłe doskonalenie i dążenie do bycia najbardziej niezawodnym i wydajnym dostawcą technicznych usług przemysłowych, pomoże nam stworzyć przyszłość, która będzie jeszcze bardziej stabilna i zrównoważona niż dotychczas. Pozwólcie Państwo, że wyjaśnię dlaczego.


“Naszym priorytetem jako akcjonariuszy jest rozwijanie i pielęgnowanie potencjału firmy KAEFER tak, aby mogła ona realizować swoje cele i zadania przez kolejne pokolenia.”

Moritz Koch, Przewodniczący Rady Doradczej KAEFER i rzecznik akcjonariuszy KAEFER

Od kilku lat opieramy się na LEAN i DIGITALIZACJI, aby stworzyć wspólną podstawę bardziej wydajnej i spójnej przyszłości. W tym roku osiągnęliśmy także nasze grupowe cele w zakresie bezpieczeństwa, z wzorcowymi wskaźnikami częstotliwości wypadków (LTIF) i całkowitej liczby zarejestrowanych przypadków (TRCF), nawet podczas pandemii. To bardzo dobry prognostyk na przyszłość i kolejny przykład na to, jak nieustannie się doskonalimy. Sposób, w jaki działamy, jest równie ważny jak to, nad czym pracujemy. Dlatego właśnie podjęliśmy nowe zobowiązanie do poprawy wszystkich aspektów środowiskowych, społecznych i zarządczych (ESG) w KAEFER. Cel ten został już poparty niezliczonymi inicjatywami, z których już teraz możemy być dumni, i które będą powodem do dumy również w przyszłości. W oparciu o te coraz bardziej zrównoważone fundamenty, akcjonariusze rodziny KAEFER zrobili ostatnio duży krok naprzód, tworząc nowe partnerstwo kapitałowe z SMS Group i Altor, które również hołdują zasadom ESG. Dzięki temu posunięciu osiągnęliśmy kolejny kamień milowy w kształtowaniu przyszłości KAEFER i otworzyliśmy nowy rozdział w historii firmy. SMS i Altor zostały starannie wybrane i są prawdziwymi partnerami z wyboru, zorientowanymi na długoterminową współpracę i akcjonariat rodzinny. Jestem w pełni przekonany, że ta współpraca jeszcze bardziej wzmocni naszą pozycję i pozwoli KAEFER odgrywać aktywną rolę w coraz bardziej konkurencyjnym środowisku rynkowym. Podsumowując, jestem przekonany, że dzięki elastyczności i wytrwałości, jaką wykazaliście się wszyscy, a także dzięki zaangażowaniu akcjonariuszy, uda nam się wspólnie, jako rodzinie i zespołowi, przezwyciężyć dzisiejsze wyzwania i zbudować przyszłość KAEFERA, który będzie jeszcze silniejszy i bardziej stabilny niż kiedykolwiek wcześniej.

Udostępnij artykuł

Więcej historii, które mogą Ci się spodobać:

'Właściwe wdrażanie digitalizacji'

‘W LEAN, jakość i ilość idą w parze’