W KAEFER Industrie wszystko wygląda lepiej

NOWE WYDARZENIA

KAEFER Industrie w Niemczech


Istnieją tacy koledzy, na których wszyscy chcemy się wzorować. Tak jest w przypadku niemieckich specjalistów od wspinaczki linowej, którzy przewyższają nas co najmniej o głowę. Oto w jaki sposób KAEFER Industrie wykorzystuje jedną z najbardziej elastycznych i działających wbrew grawitacji form dostępu.

Najprostsza technologia bywa czasami najbardziej efektywna. Wysłanie zespołu wykwalifikowanych alpinistów na wysoką konstrukcję w celu wykonania prac konserwacyjnych lub badań nieniszczących (NDT) jest często mniej czaso- i zasobochłonne niż na przykład rozstawienie rusztowań. Dlatego właśnie alpinizm przemysłowy jest tak popularny na wielu rynkach KAEFER, takich jak Wielka Brytania i Irlandia, Norwegia, Hiszpania czy Brazylia. W Niemczech jest to mniej popularna usługa, ale i to się zaczyna zmieniać.

Dotarcie do miejsc niedostępnych dla innych

W Niemczech znajduje się wiele starszych kompleksów przemysłowych, które wymagają konserwacji. Właśnie tam dostęp linowy może odegrać dużą rolę jako bardziej efektywny sposób dostępu do trudnodostępnych miejsc. Badania nieniszczące (NDT) na przykład trwają zazwyczaj tylko jedną do dwóch godzin, podczas gdy rozstawianie i demontaż rusztowań może trwać od trzech do pięciu dni. Doświadczeni alpiniści linowi mogą szybko dotrzeć do wysoko lub nisko położonych części instalacji, dokonać oceny, a następnie zdecydować czy konieczne jest podjęcie dalszych działań lub nawet samodzielnie przeprowadzić drobne prace konserwacyjne. Ponieważ konserwacja jest kluczową częścią działalności KAEFER Industrie, dostęp linowy jest idealnym uzupełnieniem ich podstawowych usług.

W świetle reflektorów

W połowie 2021 roku do KAEFER Industrie w Niemczech zgłosił się operator dużego zakładu przetwórstwa gazu ziemnego z pytaniem, czy oferuje dostęp linowy. Ponieważ KAEFER Industrie aktywnie pracował nad zwiększeniem swoich kompetencji w tej dziedzinie, była to idealna okazja do zaprezentowania swoich specjalistycznych umiejętności. Początkowe zadanie polegało na kontroli ultradźwiękowej rurociągów, jak również na demontażu, badaniu i ponownym montażu blach wokół nich. Planowano współpracę z doświadczonymi kolegami z Wielkiej Brytanii i Irlandii, ale gdy tylko prace miały się rozpocząć, do kraju dotarł wariant Delta wirusa COVID-19, co oznaczało długi czas kwarantanny dla zespołów przybywających do Niemiec. W czasach kryzysu elastyczność i sprawność działania są tak samo ważne dla samej organizacji, jak podczas wykonywania zlecenia klienta. Dlatego też koledzy z KAEFER z Norwegii, w zastępstwie, szybko wykonali powierzone zadanie, ku pełnemu zadowoleniu klienta.

Bastian Hagemann na linach

„Po linie do kłębka”

KAEFER Industrie, zachęcony sukcesem w dziedzinie dostępu linowego, organizuje szkolenia własnych specjalistów w tej dziedzinie. Pomysłodawcą projektu był Bastian Hagemann, inżynier ds. usług technicznych w KAEFER Industrie. Jest on entuzjastycznym zwolennikiem tej technologii i jest w pełni wspierany przez zarząd, który kładzie nacisk na rozwój, wzrost i motywację swoich pracowników.


Chodzi o to, aby wykwalifikowani izolatorzy wykorzystując technologię dostępu linowego oferowali taką samą jakość izolacji, jaką normalnie wykonywaliby na rusztowaniach.

W perspektywie średnio- i długoterminowej chodzi o to, aby wykwalifikowani monterzy izolacji wykorzystując technologię dostępu linowego oferowali taką samą jakość izolacji, jaką normalnie wykonywaliby na rusztowaniach. Jest to prawdziwie unikalna oferta sprzedaży, która przyczyni się do wzrostu organicznego, a także do zwiększenia elastyczności przy stale zmieniającym się portfelu usług. Chodzi również o to, aby pokazać, że dostęp linowy jest bezpiecznym i efektywnym sposobem wykonywania prac serwisowych w przemyśle oraz że KAEFER Industrie posiada odpowiednie umiejętności i motywację do ich wykonywania. Proces szkolenia i zdobywania kwalifikacji obejmuje przejście przez trzy różne poziomy zdobywania kwalifikacji, a także zaliczenie określonej liczby godzin "na linach". W szkoleniach zawsze bierze udział zewnętrzny ekspert z wieloletnim doświadczeniem, który nadzoruje i wspiera nowych rekrutów. To dodatkowo przyczynia się do bezpieczeństwa i wypracowania najlepszych praktyk.

Dwóch monterów i jeden kierownik projektu osiągnęli już poziom pierwszy szkolenia i nie mogą się doczekać, aby przejść poziom wyżej - w prawdziwym tego słowa znaczeniu.

Udostępnij artykuł

Zapoznaj się z usługami i rozwiązaniami KAEFER Industrie:

Więcej artykułów, które mogą Ci się spodobać:

'Holistycznie zdrowy i bezpieczny'

'Izolacja tylko jednego zaworu może zasilać Teslę przez rok'