Podstawy sukcesu

NOWE WYDARZENIA

KAEFER Gebäudetechnik w Niemczech


Budynki wymagają troski i uwagi. A więc także konserwacji. Nowa jednostka KAEFER koncentruje się na tej ostatniej kwestii i pomaga przygotowywać budynki na pod względem przyszłych potrzeb energetycznych i technologicznych.

Dobre serwisowanie jest kluczem do dobrych relacji. Odnosi się to zarówno do biznesu, jak i do relacji z klientami. Efektywna, prewencyjna i proaktywna konserwacja pozwala zachować wartość, podnosi jakość życia i przyczynia się do ochrony środowiska. Na tym właśnie fundamencie oparł się KAEFER w Niemczech, zakładając nową firmę, której celem było skoncentrowanie się na konserwacji i technologii budynków. KAEFER Gebäudetechnik GmbH, w skrócie GT, rozpoczął działalność w styczniu 2021 roku i posiada obecnie siedzibę w Hamburgu oraz zakład produkcyjny komponentów sanitarnych w Bremie. Stanowi to podstawę dla pomyślnej, przyszłej działalności w zakresie ogrzewania, wentylacji, techniki sanitarnej i elektrotechniki.

Budynek mieszkalny w Hamburgu, Niemcy

Nadchodzi wzrost

GT specjalizuje się w remontach technicznych budynków mieszkalnych w sektorze budownictwa komunalnego. Spółka została założona głównie z myślą o obsłudze spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych. Wiąże się to z budową, zarządzaniem, administrowaniem i wynajmem nieruchomości. Specjalizacja w branży mieszkaniowej jest szczególnie atrakcyjna ze względu na wzrost liczby ludności obserwowany w dużych miastach i związaną z tym potrzebę modernizacji mieszkań.

"Widzimy w tym duży potencjał, który wynika z naszych kompetencji, jak również z istniejących już relacji z klientami z branży mieszkaniowej, wynikających z bieżących remontów elewacji" - wyjaśnia Frank Schwermann, Dyrektor Operacyjny w KAEFER Gebäudetechnik. "Ale świadczymy również usługi w zakresie modernizacji pojedynczych domów i mieszkań. Kluczem jest zachowanie i zwiększenie wartości nieruchomości, przy j