Na dłuższą metę

NOWE WYDARZENIA

Kanada


Zaufanie i wzajemny szacunek są szczególnie ważne w zachodniej Kanadzie, gdzie KAEFER współpracuje z rdzennymi społecznościami, budując silne fundamenty pod zrównoważoną przyszłość.

Zmiany transformacyjne nie zachodzą z dnia na dzień. Wymagają długoterminowego planowania oraz szczerego pragnienia, by coś zmienić. Właśnie na tym opiera się zaangażowanie KAEFER w sprawy rdzennych mieszkańców Kanady. Obejmuje ono nie tylko współpracę z rdzennymi społecznościami, ale również wspieranie ich rozwoju poprzez budowanie znaczących i obustronnie korzystnych relacji.

Aby wprowadzić te zobowiązania w czyn, KAEFER w Kanadzie utworzył Joint Venture (JV) z Narodem Kitsumkalum w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. Kitsumkalum to lud Robin, pierwotne plemię narodu Tsimshian. Utworzone w kwietniu 2021 roku JV to umowa pomiędzy KAEFER w Kanadzie, a Kitsumkalum Development Limited Partnership, której celem jest maksymalne zwiększenie udziału Kitsumkalum w projektach na ich tradycyjnym terytorium. Terytorium Kitsumkalum znajduje się na północ od Kitimat, gdzie realizowany jest projekt LNG Canada. Ponieważ obiekt ten znajduje się na tradycyjnym terytorium narodu Haisla, LNG Canada podjęła szereg zobowiązań i aktywnie zabiega o wsparcie i konsultacje z okolicznymi społecznościami, w tym z Kitsumkalum.

Kolumbia Brytyjska, Kanada

Zarówno KAEFER jak i Kitsumkalum czerpią korzyści z Joint Venture i wspólnie uczestniczą w przetargach na realizację projektów. Na przykład projekt LNG Canada wymagał wsparcia ze strony lokalnej społeczności, w tym rdzennych mieszkańców. JV pozwoliło KAEFER wykazać się lokalnym zaangażowaniem i znacznie zwiększyć swoje szanse na wygranie projektów. Korzyści dla Kitsumkalum wynikają z umowy o podziale przychodów, a także ze zobowiązań do maksymalizacji możliwości biznesowych, zatrudnienia i szkoleń dla członków i przedsiębiorców Kitsumkalum.

Najważniejszy pierwszy krok

W Kitimat, na projekcie LNG Canada, KAEFER otrzymał od Clough LNG zlecenie na obróbkę ścierną, prace spawalnicze i malarskie. Jest to cenny pierwszy krok w budowie partnerstwa pomiędzy KAEFER i Kitsumkalum. "Relacje, które budujemy dzisiaj, decydują o naszym wspólnym dobrobycie jutro" - mówi Mike Lynch, Dyrektor HSEQ, Koordynator ds. kontaktów z rdzennymi mieszkańcami i kierownik projektu. "Ta możliwość oznacza, że KAEFER Kitsumaklum JV może odegrać ważną rolę w transformacji, która pomoże rdzennym mieszkańcom żyć w silnej i zdrowej społeczności." Najlepsze wspólne przedsięwzięcia to takie, w których wszystkie strony mogą czerpać korzyści z umowy i tak właśnie jest w tym przypadku. A ponieważ KAEFER kontynuuje swoją działalność w regionie i stara się o kolejne miejsca pracy na wartym wiele miliardów dolarów projekcie LNG Canada, możliwości na pewno będą rosły.


Relacje, które budujemy dzisiaj, budują nasz wspólny dobrobyt jutro.

Rafael Machado, Dyrektor Generalny KAEFER Kanada komentuje: "Jesteśmy zachwyceni, że możemy sformalizować to długoterminowe, strategiczne zobowiązanie wobec społeczności Kitsumkalum i cieszymy się na przyszłe możliwości, w ramach których będziemy mogli wspólnie pracować nad projektami."

Silne więzi wzmacniają społeczności

Związek pomiędzy KAEFER i Kitsumkalum wykracza poza geografię i współpracę biznesową. Kitsumkalum kładzie duży nacisk na zaufanie i wzajemny szacunek, co jest zgodne z wartościami wyznawanymi przez KAEFER. KAEFER, jako organizacja, szczyci się zarówno swoim wkładem w rozwój przemysłu, jak i w poprawę sytuacji społecznej i międzykulturowej. Poprzez zacieśnianie więzi ze społecznością Kitsumkalum, KAEFER może odegrać aktywną rolę we wprowadzaniu tych wartości i zobowiązań w życie oraz w długoterminowym wpływie na dobrobyt mieszkańców tego pięknego zakątka świata.

Udostępnij artykuł

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o Kitsumkalum?

Więcej artykułów, które mogą Ci się spodobać:

'Dobre wartości są uniwersalne'

'Zrównoważony rozwój i ESG pozostaną na zawsze'